Taśmy montażowe do przewodów grzejnych ELEKTRA

Na jesieni tego roku ELEKTRA wprowadziła do swojej oferty kolejną nowość – taśmy montażowe.
Nie znaczy to wcale, że ELEKTRA odchodzi od dotychczas zalecanego montażu na siatkach. Oba te sposoby są dopuszczalne. W przypadku wykonania na warstwie izolacji wylewki wstępnej zaleca się instalowanie przewodów grzejnych ogrzewania podłogowego za pomocą aluminiowych taśm montażowych.
Taśma montażowa jest wykonana w taki sposób, aby mocowanie przewodów grzejnych odbywało się sprawnie i szybko z zachowaniem odpowiednio równych odstępów między żyłami przewodu przy minimalnym nakładzie pracy instalatora.
Taśmę montażową należy przymocować za pomocą kołków rozporowych lub twardych gwoździ stalowych do podłoża czyli wylewki wstępnej, którą wylewamy na izolację podłoża (styropian). Zaletą tego rodzaju montażu jest to, iż przewód grzejny jest ze wszystkich stron otoczony równomiernie warstwą betonu i nie zachodzi obawa zetknięcia się przewodu grzejnego z izolacją podłoża co mogłoby spowodować przegrzanie izolacji przewodu, a co za tym idzie doprowadzić do jego uszkodzenia.
Taśmę należy mocować w odstępach ok. 50 cm tak aby w czasie wykonywania wylewki przewody grzejne nie miały możliwości zetknięcia się ze sobą.
Inną bardzo ważną zaletą stosowania taśmy montażowej w instalacjach ogrzewania podłogowego jest montaż przewodów grzejnych w cienkich wylewkach stosowanych np: przy renowacji starych podłóg. Taśma montażowa utrzymuje przewód grzejny powodując równomierne przyleganie na całej powierzchni, co pozwala na zakrycie go cienką warstwą wylewki wyrównującej powodując nieznaczne podniesienie całej powierzchni podłogi.
Przewód grzejny położony w górnej warstwie wylewki powoduje szybszą reakcję systemu ogrzewania podłogowego na zmiany temperatury otoczenia oraz podłogi. Komfort ciepłej podłogi jest dużo szybciej odczuwany przez użytkownika.
Istotną sprawą dla instalatora jest fakt, iż taśma montażowa pakowana jest w małe i lekkie opakowania (10mb, 15mb, 25mb) co sprawia że cały system ogrzewania podłogowego tj. przewód grzejny, termostat, taśmę montażową można zmieścić do bagażnika małego samochodu osobowego.
W czasie montażu taśmę montażową w łatwy sposób wysuwa się z pudełka ucinając potrzebny odcinek bez potrzeby odpakowywania całości.
Taśma montażowa dzięki swojej uniwersalnej budowie ma również zastosowanie do mocowania przewodów grzejnych na dachach i w rynnach w instalacjach przeciwoblodzeniowych.
ELEKTRA poleca ten sprawdzony sposób montażu wszystkim instalatorom ogrzewania podłogowego. Jest równie dobry (a w niektórych wypadkach konieczny) jak sposób montażu przewodów grzejnych na siatce.
Dziękujemy firmie Polcontact z Łodzi za przygotowanie artykułu. Polcotact stosujący od lat montaż przewodów za pomocą taśm poleca go wszystkim instalatorom.