Elektra IRcontrol

Oferta regulatorów temperatury wzbogacona została o nowy produkt – programowalny cyfrowy regulator IRcontrol. Nowością jest sposób pomiaru temperatury podłogi, realizowany za pomocą czujnika podczerwieni. Rozwiązanie to eliminuje stosowanie tradycyjnego czujnika podłogowego na przewodzie, co w znacznym stopniu upraszcza montaż regulatora.

Podłogowy czujnik temperatury na podczerwień dokonuje pomiaru na powierzchni, co pozwala na stosowanie go przy podłogach z każdym rodzajem posadzki. Szczególnie zalecany jest w kombinacji z panelami podłogowymi w systemie Elektra WoodTec. IRcontrol może dokonywać pomiaru temperatury podłogi, powietrza lub powietrza z jednoczesnym określeniem minimalnej i maksymalnej temperatury podłogi. Dokładności pomiaru temperatury podłogi nie zakłóci pojawianie się w jego strefie zwierząt lub przedmiotów, dlatego że regulator wykrywa je porównując temperaturę podłogi z temperaturą otoczenia.

Samo programowanie regulatora odbywa się w cyklu tygodniowym i pokrywa się programowaniem znanego już od dawna regulatora DIGI 2p a zostało rozszerzone o funkcję adaptacyjną, blokadę klawiszy np. przed dziećmi lub przypadkową zmianą ustawień oraz automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

IRcontrol przystosowany jest do montażu w standardowej podtynkowej puszcze instalacyjnej a całości dopełnia ładny i nowoczesny wygład regulatora.