Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013

Przewody grzejne ELEKTRA TuffTec zostały wyróżnione Nagrodą Specjalną w kategorii Interdyscyplinarnego Rozwiązania Wspierającego Innowacyjny Rozwój Transportu, Logistyki i Infrastruktury podczas II Forum Innowacji Transportowych odbywającego się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2013 pod patronatem Komisji Europejskiej.
Firmie ELEKTRA przyznano tytuł Ambasadora Innowacyjności w Transporcie.

Więcej na temat nagrodzonego produktu…