Gazele Biznesu 2018

Gazele_2018_RGBa

Elektra została już po raz piąty wyróżniona tytułem Gazeli Biznesu potwierdzając swoją pozycję w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

 

Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

O tytuł Gazeli Biznesu może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•    rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
•    w roku bazowym 2015 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych,
•    w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży,
•    w latach 2015-2017 ani razu nie odnotowała straty,
•    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.