Deklaracje zgodności dostępne są w dwóch lokalizacjach:

W dziale Dokumentacja

Wybierając odpowiedni produkt w ramach danego systemu zostanie wyświetlona lista dokumentacji, w tym także deklaracja zgodności.


Na stronie produktu

Każda strona produktu zawiera w dolnej części dokumentację danego produktu. W tym miejscu dostępne są także deklaracje zgodności.