Firma Olsberg oferuje komfortową technikę ogrzewania. Indywidualnie regulowane i automatycznie sterowane urządzenia zapewniają przyjemne ciepło w każdym pomieszczeniu. Dzięki możliwościom precyzyjnej regulacji temperatury można oszczędzać energię i utrzymywać koszty ogrzewania na ekonomicznym poziomie.
Uniwersalny centralny sterownik ładowania US 4 stwarza najlepsze możliwości ekonomicznego użytkowania energii. Czujnik pogodowy dba codziennie o prawidłowy zapas ciepła. Ciepło resztkowe pozostałe z poprzedniego dnia uwzględniane jest przy następnym ładowaniu. Na cyfrowym wyświetlaczu sterownika US 4 można odczytywać wartości pracy układu.
Obsługa sterownika jest bardzo prosta. Instalator po zaprogramowaniu sterownika, zakłada przezroczystą pokrywkę i użytkownik ma do dyspozycji tylko dwa pokrętła do korygowania najistotniejszych parametrów.

Centralny sterownik ładowania US 4 umożliwia energooszczędne i komfortowe ogrzewanie pomieszczeń.

Regulatory temperatury pomieszczenia do montażu naściennego w 4 odmianach

Zintegrowany regulator temperatury pomieszczenia
Dostępny w wersji elektronicznej z płynną regulacją prędkości obrotowej wentylatora, temperatura pomieszczenia utrzymywana z dokładnością ±0,2 K, lub w tańszej elektro-mechanicznej odmianie z dwustanowym sterowaniem pracą wentylatora.

RTR-E 6121 biały
Zakres regulacji temperatury 5-30 st. C, z dokładnością do ok. 0,5 K. Zestyk rozwierny 10(4) A. Stopień ochrony IP 30.

RTR-E 6202 biały
Zakres regulacji temperatury 5-30 st. C, z dokładnością do ok. 0,5K. Zestyk rozwierny 10(4) A, łącznik: włączone/wyłączone, lampka kontrolna. Stopień ochrony IP 30. Obniżenie temperatury (TA) ok. 5 K możliwe przez zewnętrzny łącznik zegarowy.

RTR-E 6181 biały
Zakres regulacji temperatury 5-30 st. C, z dokładnością do ok. 0,5 K. Zestyk rozwierny 10(4) A, łącznik: włączone/wyłączone, łącznik i lampka kontrolna dla ogrzewania dodatkowego: włączone/wyłączone. Stopień ochrony IP 30.

RTR 6152 brązowy
z przełącznikiem dla 2 prędkości wentylatora.
Tylko do ogrzewaczy kominkowych (seria wysoka Mantana).

ZG 5
Centralny sterownik ładowania ZG 5 dla sterowanych sygnałem taktowanym elektrycznych ogrzewaczy akumulacyjnych. Tylko do sterowania przedniego (bez członu czasowego).

WS 4
Sterownik grupowy służy do sterowania procesem ładowania ogrzewaczy w dużych instalacjach ogrzewczych i umożliwia zróżnicowanie poziomu ładowania poszczególnych grup ogrzewaczy.

US 4
Centralny sterownik ładowania US4 dla sterowanych sygnałem taktowanym ogrzewaczy akumulacyjnych. Sterownik ten pozwala na wybór jednego z trzech systemów ładowania ogrzewaczy: przedniego, końcowego lub ładowania środkowego.

Dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych