MGRPEX_161609

Puszka przyłączeniowa MBP 161609 jest przeznaczona do zasilania, przedłużania lub rozgałęziania samoregulujących przewodów grzejnych ELEKTRA SelfTec®PROi LT/LT F, SelfTec®PROi MT/MT F, SelfTec®PROi HT F. Puszka umożliwia podłączenie do zasilania maksymalnie trzech obwodów grzejnych lub rozgałęzienie pojedynczego obwodu w maksymalnie trzech kierunkach.

MGRPEX_121209

Puszka przyłączeniowa MBP 121209 jest przeznaczona do zasilania, lub przedłużania samoregulujących przewodów grzejnych ELEKTRA SelfTec®PROi LT/LT F, SelfTec®PROi MT/MT F, SelfTec®PROi HT F. Puszka umożliwia podłączenie do zasilania jednego obwodu grzejnego lub przedłużenie pojedynczego obwodu.

 

EBP 1313_PROi

 

Puszka przyłączeniowa EBP 1313-PROi dedykowana do stosowania w instalacjach przemysłowych poza strefami wybuchowymi. Może być wykorzystana do doprowadzenia zasilania, przedłużania lub rozgałęziania samoregulujących przewodów grzejnych ELEKTRA SelfTec®PROi LT/LT F, SelfTec®PROi MT/MT F, SelfTec®PROi HT F. Puszka umożliwia podłączenie do zasilania maksymalnie trzech obwodów grzejnych lub rozgałęzienie pojedynczego obwodu w maksymalnie trzech kierunkach.

 

 

 

 

EBP 0606_PROi

 

 

Puszka przyłączeniowa EBP 0606-PROi dedykowana do stosowania w instalacjach przemysłowych poza strefami wybuchowymi. Może być wykorzystana do podłączenia oraz przedłużenia przewodów czujników temperatury RTD 902150/10, PT100 ESN206081, ETF-622 i innych. Dodatkowo puszka może być stosowana jako obudowa czujnika do pomiaru temperatury powietrza.

 

 

 

 

 

Szczegóły i dane techniczne: