MGRPEX_161609

Puszka przyłączeniowa MBP 161609 jest przeznaczona do zasilania, przedłużania lub rozgałęziania samoregulujących przewodów grzejnych ELEKTRA SelfTec®PROi LT/LT F, SelfTec®PROi MT/MT F, SelfTec®PROi HT F. Puszka umożliwia podłączenie do zasilania maksymalnie trzech obwodów grzejnych lub rozgałęzienie pojedynczego obwodu w maksymalnie trzech kierunkach.

MGRPEX_121209Puszka przyłączeniowa MBP 121209 jest przeznaczona do zasilania, lub przedłużania samoregulujących przewodów grzejnych ELEKTRA SelfTec®PROi LT/LT F, SelfTec®PROi MT/MT F, SelfTec®PROi HT F. Puszka umożliwia podłączenie do zasilania jednego obwodu grzejnego lub przedłużenie pojedynczego obwodu.

Szczegóły i dane techniczne: