Rejestracja pozwala na wydłużenie standardowego okresu gwarancji na przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®PROi wynoszącego 2 lata od daty zakupu.

Po wypełnieniu formularza oraz spełnieniu warunków określonych w instrukcji instalacji okres gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Gwarancja

Dane instalatora

Nazwa firmy
Imię i nazwisko instalatora*
Numer uprawnień elektrycznych*
Ulica*
Numer domu / mieszkania*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Telefon
Email*

Projekt i instalacja

Nazwa projektu / obiektu*
Miejsce instalacji*
Ulica*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Telefon
Email*

Produkty

Data zakupu*
Miejsce sprzedaży*
Sending