Centrale Nordic S2, S3 i S4 można sterować z wykorzystaniem sieci WiFi za pomocą aplikacji dedykowanej do smartfonów (FLEXIT GO).

flexitgoPodstawowe sterowanie w centralach wentylacyjnych Flexit opiera się na niskonapięciowych panelach sterujących, cechą charakterystyczną paneli jest łatwość ich podłączania i instalowania. Praca paneli w zakresie napięcia od 10 do 24 V eliminuje jakiekolwiek zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. Bazowym elementem sterującym (zawartym w cenie centrali) jest panel CI 50 dostarczany z 12 m przewodem zakończonym wtyczkami ISDN. Panel ten posiada dwa gniazda ISDN (złączki telekomunikacyjne), z których jedno służy jako we/wy sygnału do centrali. Kabel sterujący należy podłączyć do gniazda przenośnego upieczonego na przewodzie wyprowadzonym z obudowy karty sterującej. Drugie gniazdo w serowniku można wykorzystać do podłączenie następnego panelu sterującego CI 70 co umożliwia sterowanie pracą centrali z dwóch różnych miejsc np. kuchni i pralni itp.

 

Panel sterujący CI 70

CI70CI 70 jest wersją regulatora z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do stacjonalnego sterowania centralami wentylacyjną Nordic S2, S3 i S4 i umożliwia konfigurowanie ich pracy w cyklach dobowym i tygodniowym, – program dobowy, – program tygodniowy, – ustawienie temperatury nawiewu, – ustawienie mocy nawiewu, – ustawienie mocy wyciągu, – regulacja prędkości wentylatorów, – sygnalizacja alarmów i ich historią, – włączanie zegara presostatu (kontrola filtra), – sygnalizacja czasu wymiany filtra.

Centrale wyposażone w sterowniki CI70 nie wymagają instalowania zewnętrznego czujnika kontroli filtra (presostatu), dlatego że mają one zamontowany na stałe zegar kontroli filtra odmierzający czas do jego wymiany.

Jak wynika z opisu powyższych funkcji, sterowanie central Flexit jest bardzo rozbudowane i zapewnia maksymalny komfort obsługi urządzenia. Jest przy tym ergonomicznie i estetycznie wykonane tworząc efektowne „Centrum sterowania”.

 
Panel sterujący CI 60CI60

CI 60 (tylko z centralami UNI2, UNI3, UNI4, K2 i C2) regulator ten posiada wszystkie niezbędne funkcje potrzebne przy kontroli i sterowaniu pracą centrali wentylacyjnej. Łatwa płynna regulacja prędkości wentylatorów i temperatury. Sygnalizacja konieczności wymiany filtra (współpracuje z presostatem) oraz stanów pracy i alarmów podczas pracy centrali. Możliwość podłączenia nawet kilku sterowników do jednego agregatu.

 
Panel sterujący CI 600

CI600CI 600 (tylko z centralami UNI2, UNI3, UNI4, K2 i C2). Poza posiadaniem wszystkich funkcji CI 60 regulator ten posiada wiele dodatkowych funkcji i opcji sterowania. Ma zamontowany zegar współpracujący z wysokiej rozdzielczości kolorowym wyświetlaczem tekstu i symboli. Regulator ten może współpracować z panelami CI 60 lub bez przewodowymi przełącznikami przyśpieszenia, co daje możliwość sterowania z kilku miejsc pomieszczenia. CI 600 może być podłączony do sieci Modus.