Sterowanie w centralach wentylacyjnych Flexit opiera się na niskonapięciowych panelach sterujących, cechą charakterystyczną paneli jest łatwość ich podłączania i instalowania. Praca paneli w zakresie napięcia od 10 do 24 V eliminuje jakiekolwiek zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
Bazowym elementem sterującym (zawartym w cenie centrali) jest panel CI 50 dostarczany z 12 m przewodem zakończonym wtyczkami ISDN. Panel ten posiada dwa gniazda ISDN (złączki telekomunikacyjne), z których jedno służy jako we/wy sygnału do centrali. Kabel sterujący należy podłączyć do gniazda przenośnego upieczonego na przewodzie wyprowadzonym z obudowy karty sterującej. Drugie gniazdo w serowniku można wykorzystać do podłączenie następnego panela sterującego CI 50 co umożliwia sterowanie pracą centrali z dwóch różnych miejsc np. kuchni i pralni itp.

Panel sterujący CI 50

CI 50 umożliwia w bardzo szerokim zakresie sterowanie centralą wentylacyjną.
– trzy stopniowa regulacja prędkości wentylatorów,
– regulacja temperatury nawiewanego powietrza, co jeden stopień w zakresie od 15 do 25 st. C
– wymuszenie pracy z pełną mocą w zależności od potrzeb na 30, 60 lub 90 minut,
– sygnalizuje czas wymiany filtra,
– ustawianie zegara presostatu (kontrola filtra)
– sygnalizuje moment pracy nagrzewnicy powietrza nawiewanego.Panel sterujący CI 500

CI 500 jest bardziej rozbudowaną wersją regulatora z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do sterowania centralą wentylacyjną i umożliwia konfigurowanie jej pracy w cyklach dobowym i tygodniowym,
– możliwość zabezpieczenia wejścia do mieni hasłem,
– wybór języka wyświetlacza (brak jeżyka polskiego),
– wyświetla aktualną datę i godzinę,
– program dobowy,
– program tygodniowy,
– ustawienie temperatury nawiewu,
– ustawienie mocy nawiewu,
– ustawienie mocy wyciągu,
– regulacja prędkości wentylatorów,
– sygnalizacja alarmów i ich historią,
– włączanie zegara presostatu (kontrola filtra),
– sygnalizacja czasu wymiany filtra.

Centrale wyposażone w sterowniki CI 50 lub CI 500 nie wymagają instalowania zewnętrznego czujnika kontroli filtra (presostatu), dlatego że mają one zamontowany na stałe zegar (presostatowy) kontroli filtra odmierzający czas do jego wymiany.

Jak wynika z opisu powyższych funkcji, sterowanie central Flexit jest bardzo rozbudowane i zapewnia maksymalny komfort obsługi urządzenia. Jest przy tym ergonomicznie i estetycznie wykonane tworząc efektowne „centrum sterowania”.Panel sterujący CI 60

CI 60 (tylko z centralami UNI 3 i UNI 4) regulator ten posiada wszystkie niezbędne funkcje potrzebne przy kontroli i sterowaniu pracą centrali wentylacyjnej. Łatwa płynna regulacja prędkości wentylatorów i temperatury. Sygnalizacja konieczności wymiany filtra (współpracuje z presostatem) oraz stanów pracy i alarmów podczas pracy centrali. Możliwość podłączenia nawet kilku sterowników do jednego agregatu.Panel sterujący CI 600
CI 600 (tylko z centralami UNI 3 i UNI 4). Oprócz wszystkich funkcji CI 60 regulator ten posiada wiele dodatkowych funkcji i opcji sterowania. Ma zamontowany zegar współpracujący z wysokiej rozdzielczości kolorowym wyświetlaczem tekstu i symboli. Regulator ten może współpracować z panelami CI 60 lub bez przewodowymi przełącznikami przyśpieszenia, co daje możliwość sterowania z kilku miejsc pomieszczenia. CI 600 może być podłączony do sieci Modus.