NordicS4Produkt wycofywany ze sprzedaży. Dostępny do wyczerpania zapasów!

Nordic S4 jest przeznaczony do instalacji w budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych i budynkach pasywnych. Może on być instalowany w pomieszczeniach gospodarczych, garażach i innych pomieszczeniach wewnętrznych odpowiadających zastosowaniu.

Nordic S4 zaprojektowany został w oparciu o najlepsze poprzednie centrala wentylacyjne Flexita, ale posiada też wiele nowości zapewniających optymalne parametry powietrza w domu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Zużyte, ogrzane powietrze pochodzące z wnętrza domu jest pobierane przez anemostaty znajdujące się w kuchniach i łazienkach. Po przefiltrowaniu powietrze to jest dostarczane do wymiennika ciepła a następnie wyprowadzane poza dom przez kanał odprowadzający. Powietrze zewnętrzne jest transportowane kanałem doprowadzającym i przekazywane do agregatu. Po przefiltrowaniu powietrze to jest przekazywane do wymiennika ciepła gdzie jest ogrzewane przez powietrze wyprowadzane. Sterowany elektronicznie element grzejny znajdujący się za wymiennikiem ciepła, zapewnia właściwą temperaturę powietrza, w sytuacji, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej założonego poziomu.

flexitgoNordic S4 jest sterowany przez elektroniczny układ sterujący CI 70, montowanego oddzielnie poza urządzeniem. Sterownik ten jest zwykle umieszczany przy wejściu do łazienki. Może być sterowany za pomocą aplikacja Flexit GO dedykowanej do smart fonów która zapewnia zdalną kontrolę i sterowanie urządzenia.

 

Budowa urządzenia

Nordic S4 rotor jest umieszczony w podwójnej stalowej obudowie, wypełnionej 30mm warstwą izolującej termicznie i akustycznie wełny mineralnej. Wszystkie elementy łączące uzupełnione są uszczelkami tak by wyeliminować ryzyko utraty szczelności urządzenia. Agregat drzwiczki kontrolno serwisowe, dzięki którym można dostać się do poszczególnych elementów urządzenia i wykonać czynności konserwujące lub naprawcze.

 

Wymiennik ciepła

Stanowią go płyty miliporowe i folia aluminiowa, tworzące sieć kanalików do przepływu powietrza. Wirnik obraca się z prędkością 10-20 obrotów na minutę. Stały kierunek obrotu pozwala na ogrzanie każdego kanalika powietrzem usuwanym, a następnie schłodzenie powietrzem nawiewanym. Zaletą tego wymiennika jest wysoka sprawność odzysku ciepła, dochodząca do 90%. Konstrukcja pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale także wilgoci. Wymiennik obrotowy pokryty jest substancją higroskopijną, zimą odbiera ona wilgoć z powietrza usuwanego i przekazuje ją powietrzu nawiewanemu. Ponieważ powietrze nawiewane jest po podgrzaniu przesuszone, wymiennik będzie je nawilżał, poprawiając jego, jakość w pomieszczeniu. Regulując prędkość obrotową można zmieniać wydajność i uniknąć zamarzania wilgoci na powierzchni wymiennika.

 

Element grzejny

Aby temperatura dostarczanego przez urządzenie powietrza była zawsze odpowiednia (szczególnie przy niskich temperaturach na zewnątrz domu), urządzenie zostało wyposażone w elektronicznie sterowany element grzejny znajdujący się za wymiennikiem ciepła. Jest on włączany jedynie w sytuacji, gdy temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła jest niższa od założonej.

 

Filtry

Nordic S4 wyposażony jest w układ filtrowania powietrza składający się z dwóch filtrów F7, które wykonują właściwe filtrowanie powietrza. Filtry te zatrzymuje 97% cząsteczek większych od 0, 5 μm (1 μm = 1/1000 milimetra), czyli pyłków kwiatowych.