W elementach sterujących Flexit zastosowano łatwy i praktyczny sposób podłączania bazujący na złączach i gniazdach ISDN. Centrala standardowo wyposażona jest w 12 – to metrowy przewód zakończony wtykami ISDN. Służy on do połączenia centrali z panelem sterującym CI 50 lub CI 60 w centralach UNI 3 i UNI 4.
Główne gniazdo zasilające znajduje się na przewodzie wyprowadzonym z osłony karty sterującej. Dowolny koniec przewodu należy umieścić w gnieździe a drugi podłączyć zgodnie z instrukcją montażową do panelu sterującego.
Panel sterujący posiada dwa gniazda, z których jedno służy jako podłączenie do centrali a drugi jako port przyłączeniowy dla następnego panelu sterującego. Pozostałe sterowniki /stanowiące wyposażenie dodatkowe/ posiadają również po dwa gniazda ISDN i dostarczane są z 12 – to metrowym przewodem zakończonym wtyczkami
Wszystkie sterowniki można stosować w dowolnej konfiguracji.

Uwaga!
Centrale wentylacyjne współpracujące ze sterownikami CI 50 i CI 500 nie wymagają montowania, presostatu ponieważ mają zamontowany na stale zegar sygnalizujący moment wymiany filtra.
Centrale UNI 3 i UNI 4 wymagają instalowania presostatu który sygnalizuje potrzebę wymiany filtra poprzez sterowniki CI 60 lub CI 600.