Znak VDE dla mat grzejnych Elektra

W czerwcu 2003 roku firma Elektra uzyskała certyfikat zgodności niemieckiego niezależnego laboratorium badawczego VDE w Offenbach.
Certyfikat zgodności z normą europejską EN-60335-1 i EN-60335-2-96 dotyczy wszystkich produkowanych i oferowanych przez firmę Elektra mat grzejnych jedno i dwustronnie zasilanych, o powierzchniach od 1 do 9 m² i mocach jednostkowych 100 i 160 W/m².
Maty zostały przebadane przez VDE zgodnie z wymaganiami nowej normy europejskiej EN-60335-2-96* wydanej w 2002 r. i uzyskały pozytywny wynik badań.
Jest to pierwsze badanie mat grzejnych na zgodność z tą nową normą, która ma zdecydowanie wyższe wymagania techniczne niż normy dotychczas obowiązujące.

* badania szczegółowe dla mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń