SelfTec PROiPrzemysłowe systemy grzejne firmy ELEKTRA oferują szeroką gamę rozwiązań dla utrzymania prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych w rurociągach i zbiornikach. Zabezpieczenie przed zamarzaniem, utrzymywanie wysokich temperatur i odporność na wysokie temperatury oddziaływania czynników procesowych to typowe zadania stawiane przemysłowym systemom grzejnym. Nasze rozwiązania są przeznaczone do pracy w środowiskach chemicznie agresywnych, w zastosowaniach związanych z wysokimi wymaganiami temperaturowymi, z uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem.

Sektory przemysłu, w których stosowane są systemy grzejne tego typu to między innymi:

– górnictwo naftowe i gazownictwo,

– przemysł chemiczny,

– przemysł farmaceutyczny,

– przemysł energetyczny.

Sprawnie działający system ogrzewania wymaga precyzyjnego sterowania i monitorowania instalacji, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszone koszty eksploatacji. Zakres produktów firmy ELEKTRA obejmuje wszystkie elementy niezbędne do stworzenia kompletnego systemu grzejnego, takie jak przewody grzejnezestawy montażowe, puszki przyłączeniowe, regulatory temperatury, czujniki temperatury oraz akcesoria montażowe. ELEKTRA dostarcza również pełny zakres akcesoriów montażowych zapewniających łatwą instalację i późniejsze niezawodne funkcjonowanie systemu.