Certyfikat UL

Realizując cel strategiczny firmy dotyczący wzrostu eksportu, ELEKTRA zainteresowała się rynkiem amerykańskim. Jest to rynek bardzo wymagający co do jakości i niezawodności wyrobów, a w zakresie sprzętu elektrotechnicznego ściśle nadzorowany poprzez konieczność uzyskiwania odpowiedniego zezwolenia na umieszczenie wyrobu na rynku, tak zwanego znaku UL.

W tym celu, w styczniu 2004 roku w UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA (UL) przeprowadzono badania pełne produkowanych przez firmę ELEKTRA przewodów grzejnych do mat grzejnych ogrzewania podłogowego Elektra MG i MD oraz do mat na podjazdy Elektra SnowTec.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych przewodów grzejnych oraz po przeprowadzeniu przez przedstawiciela UL (w marcu bieżącego roku) auditu kontrolnego w zakresie technologii produkcji i badań wyrobów w laboratorium fabrycznym, firma ELEKTRA uzyskała prawo oznaczania wymienionych wyrobów znakiem UL.

Uzyskanie prawa oznaczania przewodów grzejnych znakiem UL umożliwiło produkcję i eksport specjalnie opracowanych na rynek amerykański mat grzejnych zasilanych napięciem 120V.

ELEKTRA eksportuje do USA maty grzejne dwustronnie zasilane napięciem 120V Elektra MG, o mocach 100 i 160 W/m2 i powierzchniach od 1,0 do 9,0 m2 oraz maty grzejne jednostronnie zasilane napięciem 120V Elektra MD, o mocach 100 i 160 W/m2 i powierzchniach od 1,0 do 6,0 m2. Eksport obejmuje również maty do podgrzewania podjazdów do domów Elektra SnowTec o długościach od 2,0 do 21,0 m, zasilanych napięciem 220V.Oficjalna premiera na targach Coverings 2004 (Orlando/Floryda)