Gazele Biznesu 2006


Elektra znalazła się w elitarnym klubie Gazel Biznesu, gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Zestawienie przygotowały Coface Poland i „Puls Biznesu”.

Kryteriami wyboru najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw w rankingu były: wynik finansowy potwierdzający dynamiczny rozwój oraz poświadczona wiarygodność. Ocenie podlegały wyniki za lata 2003-2005 potwierdzające stały wzrost obrotów i zysków.

Specjaliści z Coface Poland korzystali z bogatych źródeł: bazy danych Coface Poland, zawierającej także referencje dostawców, z informacji przekazanych przez badane firmy, z Monitorów Polskich B, Monitorów Spółdzielczych, internetowych archiwów, bazy firm windykowanych przez Coface oraz informacji o upadłościach. Zwracali też uwagę na takie wartości, jak: wiarygodność, uczciwość i przejrzyste zasady komunikacji z rynkiem.