Przełom w sterowaniu systemami zewnętrznymi

Nowe regulatory Elektra ETO2 i ETR2 stwarzają kompletnie nowe możliwości sterowania systemami ochrony przed śniegiem i lodem. ETO2 pozwala na kontrolę dwóch stref grzejnych. Przy odpowiednim podłączeniu dwóch czujników do kontroli rynien lub dwóch czujników do kontroli zjazdów i ciągów pieszych do jednego regulatora, można sterować niezależnie dwoma różnymi obszarami. Możliwa jest również kombinacja ww. czujników.Nowością jest także ETR2. Następca znanego modelu ETR został wyposażony w czujnik wilgoci. Sterowanie systemami zewnętrznymi oparte wyłącznie na temperaturze powietrza stałe się w naszym klimacie coraz mniej uzasadnione, dlatego też nowy ETR2 załącza system w oparciu o temperaturę oraz wilgotność.