Wszystkomający ETN4

Po raz pierwszy mamy przyjemność zaprezentować regulator na szynę DIN z dużym podświetlanym wyświetlaczem. Takie rozwiązanie ułatwia „komunikację” pomiędzy użytkownikiem, a systemem grzejnym. Elektra ETN4 – o nim mowa – zaprojektowany do sterowania systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego, ochrony rur przed zamarzaniem, a nawet do chłodzenia.

Na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres regulacji temperatury od -19,5°C do +70°C oraz zakres regulowanej histerezy od 0,3 do 10K.


Bardzo ciekawym rozwiązaniem (spotykanym do tej pory wyłącznie w regulatorach tzn. mieszkaniowych ) jest możliwość podłączenia dwóch czujników temperatury. Przy czym drugi służy jako czujnik limitujący, którym może być do wyboru ETF-144, ETF-622, ETF-744 oraz ETF-944. Jednak ze względu na możliwość kalibracji (od 0°C do +10°C ) można do niego podłączyć również wiele innych, spotykanych na rynku czujników.

Dodatkowo można wspomnieć o funkcji, która zapobiega przed przypadkową (lub celową, ale niechcianą) zmianę zaprogramowanych parametrów. A także o możliwości podniesienia lub obniżenia temperatury oraz ustawienia temperatury przciwzamarzaniowej. Obie te funkcje realizowane są poprzez dodatkowy zewnętrzny zegar.

Elektra ETN4 dostępny będzie od początku marca.