MD & WoodTec | ELR30 Pack

Oferta promocyjna mat oraz folii grzejnych została wzbogacona o pakiety wyposażone w nowy regulator temperatury ELEKTRA ELR30 WiFi.

Dotychczasowe pakiety z regulatorem ELEKTRA ELR20 nadal pozostają dostępne.

WoodTec2 | ELR30 WiFiWoodTec ELR30 MD | ELR30 WiFiMD ELR30