Ochrona przed mrozem

system chroniSystem ochrony przed mrozem chroni nawet w najbardziej surową zimę rury, zawory, siłowniki i inne elementy podatne na uszkodzenia w wyniku oddziaływania niskiej temperatury. Straty poniesione z powodu uszkodzonych rur i zaworów przewyższają nakłady poniesione na instalację grzewczą.

Systemy grzejne stosuje się do ochrony rur przed zamarzaniem:

 • instalacji wodociągowych
 • rur kanalizacyjnych
 • instalacji tryskaczowych
 • instalacji hydrantowych
 • rur odprowadzających skropliny w instalacjach klimatyzacji i wentylacji

 


Ogrzewane mogą być wszystkie rodzaje rur, zarówno metalowe (stalowe, miedziane, żeliwne), jak również z tworzyw sztucznych.

Do ogrzewania rur i rurociągów stosuje się:


Ochrona przed śniegiem i lodem

Ochrona dachów, rynien i rur spustowych. System ochrony przed śniegiem i lodem zapobiega:

 • gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach
 • zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych i uszkodzeniom tych instalacji
 • powstawaniu zacieków na elewacjach budynków
 • powstawaniu sopli

Do ochrony dachów i jego elementów należy stosować przewody grzejne posiadające powłokę odporną na działanie promieni UV:

 


Ochrona podjazdów, ciągów komunikacyjnych, parkingów i schodów.

Przy ogrzewaniu powierzchni zewnętrznych należy określić wartość mocy grzejnej na metr kw. Zalecana moc grzejna zależy od lokalnych warunków klimatycznych, tzn. od minimalnej temperatury zewnętrznej, intensywności opadów śniegu i siły oddziaływania wiatru.
Do ogrzewania powierzchni zewnętrznych można stosować:

 • przewody grzejne dwustronnie zasilane ELEKTRA VC20 (o mocy 20 W/m)
 • przewody grzejne jednostronnie zasilane ELEKTRA VCD25 (o mocy 25 W/m)
 • przewody grzejne jednostronnie zasilane ELEKTRA TuffTec (o mocy 30 W/m)
 • maty grzejne ELEKTRA SnowTec® wykonane z przewodu grzejnego ELEKTRA VCD – moc maty 300 W/m2
 • maty grzejne ELEKTRA SnowTec®Tuff wykonane z przewodu grzejnego ELEKTRA TuffTec – moc maty 400 W/m2

Obejrzyj program Maja w Ogrodzie poświęcony ochronie przed śniegiem i lodem!

 

Ochrona betonu przed mrozem

Napięte, krótkie terminy budowy wymuszają na wykonawcach prowadzenia robót budowlanych, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Przy wykonywaniu betonów w ujemnych temperaturach istotne znaczenie ma zabezpieczenie świeżej mieszanki betonowej przed zamarznięciem, aby mogły przebiegać reakcje chemiczne między cementem i wodą mające decydujący wpływ na wytrzymałość betonu.

Do ochrony mieszanki betonowej układanej i dojrzewającej w ujemnych temperaturach służą przewody grzejne ELEKTRA BET.