samoregulacja
Samoregulujące kable grzejne

ELEKTRA SelfTec®16 ready2heat to samoregulujące kable grzejne gotowe do układania, o określonych długościach, zakończone przewodem zasilającym o długości 1,5m z hermetyczną wtyczką.

ELEKTRA SelfTec®16, ELEKTRA SelfTec®PRO oraz SelfTec®PRO TC to kable na bębnie, których długość dostosowuje się do długości rurociągu, bezpośrednio na placu budowy. Wymagają jednak dodatkowo wykonania zakończenia kabla oraz połączenia z przewodem zasilającym.

ELEKTRA SelfTec®DW to kabel na bębnie, do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz rurociągu. Występuje także w wersji ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat gotowej do układania, o określonych długościach zakończonych przewodem zasilającym.
Kable samoregulujące zbudowane są z dwóch równolegle ułożonych przewodów miedzianych, połączonych ze sobą rdzeniem z usieciowanego polimeru z dodatkiem grafitu.

Rdzeń ten to samoregulujący element grzejny, którego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury. Dzięki tej właściwości kable zwiększają swoją moc grzejną przy obniżaniu się temperatury ogrzewanego elementu i odpowiednio zmniejszają, gdy temperatura wzrasta.

 

 

Zmiany mocy następują tylko w miejscach występowania zmian temperatury i nie mają wpływu na moc grzejną w innych miejscach, dlatego kablom samoregulującym nie grozi przegrzanie i mogą się nawet stykać lub krzyżować.