Produkt wycofywany ze sprzedaży. Dostępny do wyczerpania zapasów!

Model K2R jest przeznaczony jest do instalacji w mieszkaniach lub w małych budynkach. Miejsce jego zainstalowania to przestrzeń nad kuchnią przeznaczona zwykle na umieszczenia okapu. Centrala poza funkcją wentylowania pomieszczeń zastępuje pochłaniacz kuchenny przejmując z powodzeniem jego funkcję.

K2R zaprojektowany został w oparciu o najlepsze poprzednie centrala wentylacyjne Flexita, ale posiada też wiele nowości zapewniających optymalne parametry powietrza w mieszkaniu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Zużyte, ogrzane powietrze pochodzące z wnętrza domu jest pobierane w kuchniach i łazienkach. Po przefiltrowaniu powietrze to jest dostarczane do wymiennika ciepła a następnie wyprowadzane poza dom przez kanał odprowadzający. Powietrze zewnętrzne jest transportowane kanałem doprowadzającym i przekazywane do agregatu. Po przefiltrowaniu powietrze to jest przekazywane do wymiennika ciepła gdzie jest ogrzewane przez powietrze wyprowadzane.
Sterowany elektronicznie element grzejny znajdujący się za wymiennikiem ciepła, zapewnia właściwą temperaturę powietrza, w sytuacji, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej założonego poziomu.

K2R jest sterowany elektronicznym układem sterującym CI 60, montowanym oddzielnie poza urządzeniem. Sterownik ten jest zwykle umieszczany przy wejściu do łazienki.

Budowa urządzenia

K2R jest umieszczony w podwójnej stalowej obudowie, wypełnionej 30 mm warstwą izolującej termicznie i akustycznie wełny mineralnej. Wszystkie elementy łączące uzupełnione są uszczelkami, tak by wyeliminować ryzyko utraty szczelności urządzenia. Agregat posiada drzwiczki kontrolno – serwisowe, dzięki którym można dostać się do poszczególnych elementów urządzenia i wykonać czynności konserwujące lub naprawcze.

Wymiennik ciepła

Stanowią go płyty miliporowe i folia aluminiowa, tworzące sieć kanalików do przepływu powietrza. Wirnik obraca się z prędkością 10-20 obrotów na minutę. Stały kierunek obrotu pozwala na ogrzanie każdego kanalika powietrzem usuwanym, a następnie schłodzenie powietrzem nawiewanym. Zaletą tego wymiennika jest wysoka sprawność odzysku ciepła, dochodząca do 95%. Konstrukcja pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale także wilgoci.
Wymiennik obrotowy pokryty jest substancją higroskopijną, zimą odbiera ona wilgoć z powietrza usuwanego i przekazuje ją powietrzu nawiewanemu. Ponieważ powietrze nawiewane jest po podgrzaniu przesuszone, wymiennik będzie je nawilżał, poprawiając jego, jakość w pomieszczeniu. Regulując prędkość obrotową można zmieniać wydajność i uniknąć zamarzania wilgoci na powierzchni wymiennika.

Elementy grzejne

Aby temperatura dostarczanego przez urządzenie powietrza była zawsze odpowiednia (szczególnie przy niskich temperaturach na zewnątrz domu), urządzenie zostało wyposażone w elektronicznie sterowany element grzejny znajdujący się za wymiennikiem ciepła. Jest on włączany jedynie w sytuacji, gdy temperatura powietrza za wymiennikiem ciepła jest niższa od założonej.

Filtry

K2R wyposażony jest w układ filtrowania powietrza składający się z dwóch filtrów F7, które wykonują właściwe filtrowanie powietrza. Filtry te zatrzymuje 97% cząsteczek większych od 0, 5 μm (1 μm = 1/1000 milimetra), czyli pyłków kwiatowych, cząsteczek popiołu powstałego przy spalaniu itp.. Stanowi to istotną zaletę dla ludzi cierpiących na uczulenia lub mających kłopoty z układem oddechowym. Pobierane z wewnątrz domu powietrze jest przepuszczane przez filtr, F7 zapewniający, że wymiennik ciepła oraz wentylator pozostaną niezabrudzone.

Wentylatory

W urządzeniach zastosowano jednostrumieniowe wentylatory z umieszczonymi promieniście, wygiętymi w kierunku obrotu płatami. Wentylatory te posiadają wysoką wydajność nawet przy długich ciągach powietrza oraz charakteryzują się niskim poziomem hałasu. Wentylatory są napędzane przez wysokiej, jakości zewnętrzny silnik elektryczny. Napęd jest przekazywany przy zastosowaniu łożysk kulkowych. Wentylatory mogą być łatwo zdemontowane w celu ich oczyszczenia.

Akcesoria…