Wtykowy czujnik typ RTD Ex Ch.P 903525/50 podłączony do puszki połączeniowej, ze względu na swoje cechy spełnia wysokie wymagania stawiane przez środowisko przemysłowe. Posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i jest przeznaczony do pomiaru temperatury rurociągów lub zbiorników. Elementem pomiarowym jest trzyżyłowy czujnik PT100.

 

RTD 902150_10

Wtykowy czujnik typ RTD 902150/10 jest stosowany w elektronicznych systemach sterowania, które wymagają precyzyjnego pomiaru temperatury.

Szczegóły i dane techniczne: