Centrale Nordic S2, S3 i S4 można sterować z wykorzystaniem sieci WiFi za pomocą aplikacji dedykowanej do smartfonów (FLEXIT GO). W stacjonarnych elementach sterujących Flexit zastosowano łatwy i praktyczny sposób podłączania bazujący na złączach i gniazdach ISDN. Centrala standardowo wyposażona jest w 12 – to metrowy przewód zakończony wtykami ISDN. Służy on do połączenia centrali z panelem sterującym CI 60 w centralach UNI2, UNI3 i UNI4 a centralach Nordic S2, S3 i S4 sterownik CI70.

Główne gniazdo zasilające znajduje się na przewodzie wyprowadzonym z osłony karty sterującej. Dowolny koniec przewodu należy umieścić w gnieździe a drugi podłączyć zgodnie z instrukcją montażową do panelu sterującego.

Panel sterujący posiada dwa gniazda, z których jedno służy jako podłączenie do centrali a drugi jako port przyłączeniowy dla następnego panelu sterującego. Pozostałe sterowniki /stanowiące wyposażenie dodatkowe/ posiadają również po dwa gniazda ISDN i dostarczane są z 12 – to metrowym przewodem zakończonym wtyczkami  Wszystkie sterowniki można stosować w dowolnej konfiguracji.

Uwaga! Centrale wentylacyjne współpracujące ze sterownikami CI60, CI600 oraz CI70 nie wymagają montowania, presostatu ponieważ mają zamontowany na stale zegar sygnalizujący moment wymiany filtra.