Wykres wydajności K2R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem F7)

Wykres wydajności UNI2

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem F7)

Wykres wydajności UNI3

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem F7)

Wykres wydajności UNI4

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)

Wykres wydajności S10R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)

Wykres wydajności S15R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)

Wykres wydajności S20R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)