Wykres wydajności K2R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

 

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem F7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności C2R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)
C2R_supply_air

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem F7)
C2R_extract_air

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności Nordic S2

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)
S2_supply_air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem F7)

S2_extract_air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności Nordic S3

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

S3_supply_air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem F7)

S3_extract_air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności Nordic S4

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)
S4R_supply_air

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)
S4_extract_air

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności S10R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności S15R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)

 

 

 

 

 

 

 

Wykres wydajności S20R

Strona powietrza doprowadzanego (z filtrem F7)

 

 

 

 

 

 

Strona wyciągu (z filtrem EU-7)