Ogrzewanie rynny dachowej: Rozwiązanie problemu lodu w rynnach

rynna

Zima w naszym klimacie charakteryzuje się dużą zmiennością temperatury odczuwalnej, a co za tym idzie stopniowym topnieniem i zamarzaniem śniegu. W obiektach orynnowanych może to prowadzić do powstawania sopli i gromadzenia się lodu w rynnach. Aby przeciwdziałać uszkodzeniom systemu orynnowania oraz negatywnym konsekwencjom jego niedrożności właściciele i zarządcy budynków korzystają z usług usuwania sopli i mechanicznego udrażniania rynien. System ogrzewania rynien rozwiązuje ten problem zapewniając drożność orynnowania przez wiele sezonów.

Jak działa ogrzewanie rynny dachowej? Dlaczego warto zdecydować się na jego instalację? Czy system jest kosztowny w utrzymaniu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących ogrzewania rynny dachowej znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

 

System ogrzewania rynien: Do czego służy?

 

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że oferowany system ochrony przed śniegiem i lodem nie walczy ze skutkami opadu śniegu. System przeciwdziała gromadzeniu  się śniegu i lodu w rynnie, przy czym nie topi śniegu bez potrzeby. Sercem systemu jest sterownik wraz z czujnikami temperatury i wilgotności. System włącza się automatycznie w sytuacji, w której temperatura spada, a w rynnie pojawia się śnieg. Sam spadek temperatury bez pozytywnego odczytu czujnika wilgotności nie uruchomi systemu.

 

W praktyce ogrzewanie rynny dachowej działa zaledwie przez kilkanaście dni w roku. To przekłada się na niskie koszty eksploatacji systemu, przy jednoczesnym zapewnieniu jego najwyższej skuteczności. A ile kosztuje jego zakup i montaż? Koszt zakupu i instalacji ogrzewania rynny dachowej jest porównywalny do jednorazowej akcji usuwania sopli i odśnieżania dachu. Różnica w tym, że system będzie działał praktycznie bezobsługowo przez kilka sezonów, podczas gdy w trakcie srogiej zimy z usług usuwania sopli możemy być zmuszeni skorzystać nawet kilkukrotnie.

 

Dlaczego należy udrażniać rynny zimą?

 

Gromadzenie się lodu w rynnach jest wynikiem odwilży i ponownego spadku temperatur. Słoneczny dzień i mroźna noc po wcześniejszych opadach śniegu prowadzą do stopniowego się jego rozpuszczania, ociekania do rynny i zamarzania w jej wnętrzu. Po kilku dobach takich skoków temperatur warstwa lodu w rynnie może sięgać od 30 do 40 centymetrów. To duży ciężar, który może doprowadzić do urwania się rynny. Jednak uszkodzenia mechaniczne systemu orynnowania to nie jedyne zagrożenie, jakie niesie za sobą oblodzenie rynien. W sytuacji, kiedy rynna jest zaczopowana spływająca woda szuka dowolnego miejsca ujścia. Może:

  • podciekać pod dach,
  • zalać poddasze,
  • zalać elewację.

 

Podciekanie wody niesie za sobą potrzebę późniejszego osuszania dachu/elewacji, a nierzadko prowadzenia prac remontowych. Utrzymanie drożności rynien przeciwdziała temu, jednocześnie podnosi bezpieczeństwo. System przeciwdziała tworzeniu się na rynnach ciężkich sopli, których upadek podczas odwilży może grozić niebezpiecznym wypadkiem lub uszkodzeniem mienia.